Groepen

 

Communicatie binnen groepen is een proces op zich. Net zoals in 1-op-1 gesprekken is het wezenlijk dat men elkaar goed begrijpt. Daarvoor is goed luisteren en letten op elkaars verbale, maar ook non-verbale uitingen, evenals letten op de manier waarop iets gezegd wordt, van belang. 

Binnenkort volgt hier informatie over communicatie die voor iedereen interessant zou kunnen zijn.